Begeleiding en advisering

Mocht U van plan zijn te investeren in grond of eventueel een bedrijf willen overnemen, dan gaan we eerst voor U inventariseren of uw plannen haalbaar en uitvoerbaar zijn. Zo ja, dan gaan we een onderzoek starten in het desbetreffende land.

Over enkele jaren zullen de meeste voormalige Oostblok landen toegetreden zijn tot de Europese Gemeenschap, dan zullen ook de prijzen van landbouwgronden zich langzaam maar zeker aanpassen aan het prijs niveau zoals wij dat in het Westen gewend zijn.